Federalisme i regionalisme. (J)

Vull deixar clar, que entenc que el regionalisme es igual a autonomisme, amb un ampli ventall, des de la visió exclusivament folklòrica franquista (Coros y danzas de la Sección Femenina) fins a, la posició de CiU durant molts anys (amplies competències i pacte fiscal, fins que varen ensopegar amb una manifestació i van caure del cavall). Entre mig el PP i Ciutadans, més a prop no sé de quin extrem.

No fa gaire vaig llegir un article que igualava federalisme amb autonomisme, mantenia l’autor, que, en els dos casos es produïa una delegació de funcions per part de l’Estat, amb lo que el resultat final era el mateix. Evidentment, el federalisme quedava equiparat mes o menys amb la situació actual. Però no es cert.

En el regionalisme autonomista es produeix una cessió per part de l’Estat de competències, més o menys pactades amb les seves corresponents partides econòmiques. Son competències delegades de l’Estat al territori autònom.

El model federal no funciona igual. Un territori, lliure i sobirà, decideix associar- se lliurement amb altres territoris i decideix quines competències delega en el futur Estat Federal, per gestionar-les col·lectivament.

Qui delega es qui te el poder de recuperar el delegat. En el procés federalista hi ha un moment d’independència plena, punt de partida per a la construcció de la federació.

Aquí es on em boqueix-ho, amb qui ens federarem? ells volen ser independents? qui son ells? Andalusia, Euzkadi, Galicia, la Federació “Castellano-Leonesa”?.

Pot ser que el millor, és ser de moment independents i ja ho anirem veient.