Compromís per la independència

estel 3prCrida a la militància d’ICV

Iniciativa per Catalunya va néixer de la unió del PSUC i l’ENE, dos partits defensors de l’entitat nacional i del dret d’autodeterminació de Catalunya. I com a força sobiranista que és, i des de molt abans del trencament del pacte constitucional pel TC espanyol, se situà en el bloc de partits que reivindicaven que el poble de Catalunya pogués exercir lliurement el seu dret a decidir, convençuda, a més, que sempre que Catalunya ha avançat nacionalment ho ha fet també socialment.

Arran de l’Assemblea Nacional de Sabadell (2008), es creà, justament, l’Àmbit de Fet Nacional, per la discrepància quant a la posició oficial del partit envers l’alternativa nacional per a Catalunya. Aquesta discrepància s’ha anat evidenciant progressivament fins a la renúncia actual a participar en l’elaboració del full de ruta del procés de transició en la construcció del nou estat.

La celebració els passats dies 27 i 28 de febrer d’una Convenció Nacional, també a Sabadell, amb diferents alternatives internes del partit pel que fa a la qüestió nacional, ha portat ICV a l’adopció majoritària d’un posicionament de tall confederal al si de l’Estat espanyol (“un estat lliure dins d’un estat plurinacional”) i ha deixat l’opció independentista com una possibilitat última en el cas que de la configuració política d’aquell Estat, eixida de les properes eleccions “generals”, no s’arribés a aprovar una nova Constitució que en reconegués la plurinacionalitat i el dret a l’exercici de l’autodeterminació de les nacions que el componen.

Els sotasignats ens reafirmem en què ni a curt ni a mitjà termini no hi ha cap indici que, sigui quin sigui el resultat d’aquelles eleccions, l’Estat espanyol arribi a tolerar, i menys encara, a acordar, un referèndum d’autodeterminació de Catalunya. De manera que, en l’eventualitat més que probable de donar-se aquesta situació, l’inici d’un altre debat sobre la independència al si de l’organització del partit, i encara amb el condicionament previ (acceptat a les conclusions de la Convenció) de l’acceptació internacional i de la UE -del tot impensables en aquell moment inicial- comportaria només una pèrdua de temps i un desgast inacceptable del moviment popular sobiranista.

En aquest context i en la perspectiva de l’estat propi, cal que eixamplem la base ciutadana favorable a la sobirania, que guanyem aliats a Europa i al món, que anem construint les necessàries estructures d’estat i que siguem agents actius de la redacció d’una Constitució catalana oberta a tothom que hi vulgui participar. Tot això, mentre continuem la confluència social i la lluita contra els estralls de les polítiques antisocials, d’austeritat i de desigualtat promogudes per les dretes i els poders afins, que actuem per recuperar el que ens han retallat els darrers anys i que elaborem una potent política social pròpia, alhora que incrementem la lluita contra la corrupció i per acabar amb la impunitat. Ara és un moment que no podem deixar perdre, a les portes d’unes eleccions municipals que s’obren a traslladar aquests agents de canvi als ajuntaments del país i, només un xic enllà, les nacionals del 27 de setembre.

Tenim el convenciment que la participació d’ICV en el Procés sobiranista és indispensable i que la seva presència o absència en pot marcar substancialment la qualitat democràtica i l’orientació social. És per això que apostem perquè ICV no subordini l’agenda nacional a l’espanyola. ICV no ha de renunciar a la independència catalana.

Cal que la gent d’ICV, independentistes i federalistes, avancem cap  a l’horitzó comú de l’estat propi, una República catalana lliure, social i ecològica. A partir d’aquí, federalistes i confederalistes podran defensar un acord amb Espanya per federar-s’hi. I els independentistes podrem fer-ho per assolir una separació civilitzada -i tant de bo que acordada- que faciliti, a més, la nostra permanència a la Unió Europea.

En aquest marc, les persones independentistes d’ICV expressem la voluntat de cohesionar al voltant nostre tots els companys i companyes que compartim aquests objectius, de fer-nos i sentir-nos més presents al si del partit i de participar activament en la fixació del rumb de l’organització i en les seves polítiques, i, singularment,  en l’establiment de terminis concrets en el procés de negociació amb l’Estat espanyol.

En l’actual conjuntura, maldem perquè ICV s’avingui a formar part d’un bloc d’esquerres sobiranista que hegemonitzi el camí cap a la independència. I en aquest mateix sentit, que doni suport a la participació de membres del partit en els moviments i organismes de la societat civil, també els de signe independentista, així com en els seus òrgans de direcció o coordinació, especialment aquells que treballen alhora per la unitat d’acció de les esquerres sobiranistes.

De tal manera que, mentre mantenim viu el debat intern sobre l’estructura i el model de país que volem, la societat en el seu conjunt i particularment l’electorat independentista d’esquerres torni a visualitzar ICV en aquest camp i s’hi senti representada pels seus càrrecs electes.

Per fer-ho possible tot plegat, fem una crida a totes les persones adherides i amigues d’ICV  a sumar-se al corrent intern en què ens comencem a aplegar.

 

Barcelona, 10 de març del 2015

Sobiranisme no nacionalista

Sobiranisme no nacionalista

RAÜL ROMEVA / Diari ARA 16/09/2014

Catalunya-20120831_0324_4

Cada vegada que li demanen a Alex Salmond com veu el procés a Catalunya, ell respon, de manera respectuosa, que no es pot pronunciar sobre el tema més enllà de desitjar-nos sort, que el cas català i el cas escocès són diferents, i que Catalunya ha de trobar el seu propi camí, igual que ha fet Escòcia (gràcies a Cameron, val a dir). I fa bé. Defensa així la singularitat del cas escocès enfront de qualsevol altre cas europeu, inclòs el català, i amb aquesta estratègia desactiva, o almenys dilueix, les reticències que altres actors, potencials aliats d’una Escòcia independent, podrien tenir.

Comparteixo aquesta percepció. Tots els casos són, per definició, singulars. Cadascun té la seva gènesi, idiosincràsia i context. Tots tenen les seves particularitats històriques, institucionals, polítiques, culturals i lingüístiques, i totes són personals (o nacionals) i intransferibles. No obstant, també és cert que molts d’aquests casos tenen alguns trets comuns significatius. Per exemple, l’existència d’una important massa crítica que defensa sense embuts l’exercici del dret a decidir (autodeterminació), i fins i tot la independència, sense ser, necessàriament, nacionalista.

Sense anar més lluny, aquest és el meu cas, i em consta que el de tants altres defensors del , aquí, i del yes a Escòcia. No és fàcil fer comprendre aquesta postura, ho confesso. I, tanmateix, la realitat demostra com el creixement d’una i altra opció s’alimenta, precisament, d’aquest gruix de gent. Allò que guanya adeptes no és el nacionalisme, sinó el sobiranisme. Allò que mobilitza no és, necessàriament, el sentiment nacional, sinó el col·lapse democràtic i la necessitat de donar respostes, més enllà de banderes i himnes, a realitats concretes, socials i ambientals, mal resoltes o directament no resoltes.

De la mateixa manera, però, m’apresso a dir que el fet que jo personalment no m’hi consideri, de nacionalista, no vol dir que trobi el terme necessàriament perniciós o pejoratiu. Al llarg de la història hem pogut veure moltes menes de nacionalismes, alguns d’opressors i altres d’alliberadors, alguns d’inclusius i altres d’excloents, n’hi ha de dictatorials i de radicalment defensors de la democràcia com a principi decisori. No, de cap manera: no tots són iguals. Així doncs, coincidiré més o menys amb una persona que se’n reclami depenent de qui sigui, com utilitzi el terme i en quin context ho faci.

Tot i així, és evident que molts sectors experimenten reticències a l’hora de compartir espais i discurs amb entorns nacionalistes, i és un fet, també, que són en gran part aquests nacionalismes -quan qui l’encarna és un estat- els que estan provocant, entre d’altres, la reculada en el projecte europeu.

És per tot plegat que, quan parlo d’aquesta qüestió, i sobretot quan ho faig fora d’aquí, defujo l’opció d’enfocar el tema en termes de nacionalisme -un concepte, insisteixo, que acostuma a percebre’s amb una comprensible incomoditat-, i en canvi parlo més de la necessitat de construir, democràticament i institucionalment, una nació. És el que fan a Escòcia, per exemple, alguns membres del Partit Verd Escocès, una formació que és als antípodes del que es podria considerar un partit nacionalista, i que en canvi ha estat una de les més fermes impulsores de la campanya Yes Scotland. Destacats líders d’aquest partit porten mesos explicant per què el seu sí és no nacionalista. Per exemple, Patrick Harvie, diputat al Parlament escocès, argumentava de la següent manera: “Els Verds tenim un compromís de llarga tradició en favor de la descentralització. Per tal que una democràcia sigui forta cal que la gent connecti amb les decisions que els afecten, i això passa per enfortir una participació més activa i directa en la presa de decisions locals. A diferència del que succeeix en molts dels països petits del nord d’Europa amb què se’ns compara sovint, a Escòcia tenim una molt baixa participació en la presa de decisions, i una forma de govern clarament centralitzada. Això potser podria canviar amb una veritable devolution [autonomia], però, en canvi, el que hem viscut és una creixent recentralització i una absorció creixent de poders per part de St. Andrew’s House. Així doncs, els Verds percebem la independència no només com una retirada del Regne Unit. Es tracta, sobretot, de reconèixer que el poder polític comença al nivell local, i que només s’ha de transferir a escales superiors quan hi ha motius clars i poderosos que així ho justifiquin”.

Per experiència pròpia constato que aquesta aproximació resulta molt més amable, bàsicament perquè defensa la voluntat col·lectiva de ser sense cap necessitat d’anar contra res ni contra ningú

Per què ens convé estudiar la Revolució Russa? text de Josep Fontana

Per què ens convé estudiar la revolució russa?

Josep Fontana

lenin 63s

Hi ha diverses raons que fan necessari que estudiem de nou la història de la revolució russa. La primera d’elles, que ens cal fer-ho per donar sentit a la història global del segle XX. Una història que, tal com la podem examinar ara, des de la perspectiva dels primers anys del segle XXI, ens mostra un enigma difícil d’explicar. Si utilitzem un indicador de l’evolució social com és el de la mesura de les desigualtats en la riquesa, podem veure que el segle XX comença en les primeres dècades amb unes societats molt desiguals, on la riquesa i els ingressos s’acumulen en un tram reduït de la població. Aquesta situació comença a canviar en els anys trentes i ho fa espectacularment en els quarantes, que inicien una època en què hi ha un repartiment molt més equitatiu de la riquesa i dels ingressos. Una situació que es manté estable fins cap a 1980: és l’edat feliç en què es desenvolupa a bona part del món l’estat del benestar, un temps de salaris elevats i millora dels nivells de vida dels treballadors, en què un president nord-americà es proposa fins i tot iniciar un programa de guerra contra la pobresa.

Tot això es va acabar en els anys vuitantes, a partir dels quals tornen a créixer els índexs de desigualtat, que superen els de l’inici del segle, fins arribar a un punt que ha portat Credit Suisse a denunciar fa pocs mesos que el setanta per cent més pobre de la població del planeta no arriba avui a tenir en conjunt ni el tres per cent de la riquesa total, mentre el 8’6 per cent dels més rics n’acumulen el 85 per cent.

Què ha passat que pugui explicar aquesta evolució? Thomas Piketty sosté que la desigualtat ha estat una característica permanent de la història humana. Us llegeixo les seves paraules: “En totes les societats i en totes les èpoques la meitat de la població més pobra en patrimoni no posseeix gairebé res (generalment a penes un 5% del patrimoni total), la desena part superior de la jerarquia dels patrimonis posseeix una neta majoria del total (generalment més d’un 60% del patrimoni total, i en ocasions fins a un 90%)”.

La desigualtat dels patrimonis, que es tradueix en una desigualtat dels ingressos, marca, segons Piketty, el curs sencer de la història, en què les taxes de creixement de la població i de la producció no han passat generalment del 1% anual, mentre el “rendiment pur” del capital s’ha mantingut entre el 4% i el 5%. Aquestes consideracions el porten a una interpretació formulada rotundament: “Durant una part essencial de la història de la humanitat el fet més important és que la taxa de rendiment del capital ha estat sempre almenys de deu a vint vegades superior a la taxa de creixement de la producció i de l’ingrés. En això es basava, en gran mesura, el fonament mateix de la societat: era el que permetia a una classe de posseïdors consagrar-se a alguna cosa més que a la seva pròpia subsistència”. Que es tant com dir que la civilització, la ciència i l’art són fills de la desigualtat.

Després hauria vingut, al segle XX, una etapa en què les regles del joc semblaven estar canviant, com a conseqüència sobretot, sosté, de les destruccions causades per les dues guerres mundials i per les commocions socials, que van dur a aquell mínim de la desigualtat que s’ha produït entre 1945 i 1980. Però la normalitat es va restablir a partir dels anys vuitantes, fins arribar a l’extrema desigualtat actual. D’aquest fet arrenca la seva previsió que en el transcurs del segle XXI, és a dir fins a 2100, el creixement de la producció serà tot just d’un 1’5 per cent i ens trobarem en una situació en què la superioritat dels rendiments del capital tornarà a ser com abans i s’haurà restablert la normalitat. Tot el qual acaba amb una conclusió pessimista: “No hi ha cap força natural que redueixi necessàriament la importància del capital i dels ingressos procedents de la propietat del capital al llarg de la història”.

Ara bé, jo he viscut en aquesta edat anterior a 1980 en què érem molts, jo diria que molts milions a tot el món, els que pensàvem que les regles del joc estaven canviant permanentment en favor d’un repartiment més just de la riquesa, i que valia la pena esforçar-se per seguir avençant en aquesta direcció. És per això que em nego personalment a acceptar que el que va passar en aquest mig segle de millora col·lectiva fos simplement un accident, i penso que cal examinar de prop els esdeveniments del període que va de 1914 a 1980, introduint en l’anàlisi els factors polítics que manquen per complet al llibre de Piketty, on, per posar un exemple, la paraula “sindicats” apareix una sola vegada (a la pàgina 471 de l’edició original francesa).

Aquesta altra mena d’exploració de l’evolució de la desigualtat al segle XX, en clau política, ha de començar forçosament pel gran canvi que va representar la revolució russa de 1917. Per què dic un “gran canvi”? En 1917 hi havia una llarga tradició de lluites obreres encaminades a millorar les condicions de vida dels treballadors, i existia una àmplia tradició en suport del “socialisme”, per bé que només un intent d’aplicar-lo a la realitat havia arribat a quallar, el de la Commune de París de 1871, que va durar poc més de dos mesos i ens va deixar com a llegat un himne, La Internacional, que anunciava que “el món canviarà de base”.

stemmadistatoursscccp

Però la veritat era que, des de finals del segle XIX, tant la lluita dels sindicats com l’actuació política dels partits anomenats socialistes o socialdemòcrates havia renunciat als programes revolucionaris per dedicar-se a la pugna per la millora dels drets socials dins dels marcs polítics existents, amb voluntat de reformar-los, però no pas d’enderrocar-los. El cas del SPD alemany, del partit socialdemòcrata que podia considerar-se com a legítim hereu de Marx i d’Engels, és revelador. En els anys anteriors a l’inici de la Primera guerra mundial era el partit que tenia més diputats al parlament alemany, comptava amb més d’un milió d’afiliats i amb un centenar de periòdics, però no es proposava fer la revolució, sinó que aspirava a obtenir un triomf parlamentari que li permetés reformar i democratitzar l’estat. De manera que, quan es va produir la declaració de guerra, els socialistes van votar els crèdits i van procurar mantenir la pau social, aconsellant als treballadors que, mentre durés la guerra, deixessin de banda les vagues i els conflictes.

Situats en aquesta perspectiva no costa entendre que el que va passar a Rússia en el transcurs de 1917 signifiqués una ruptura, un pas endavant inesperat, que mostrava que un moviment sorgit de baix, de la revolta dels treballadors i dels soldats, podia arribar a fer-se amb el control d’un país i fer-lo funcionar d’acord amb unes regles noves. Perquè el més innovador d’aquest moviment va ser que, des dels primers moments, des de febrer –o març, segons el nostre calendari- de 1917 no actuava solament a partir d’un parlament, sinó que es basava en un doble poder, una part essencial del qual la formaven els consells de treballadors, soldats i camperols, que van començar aleshores a construir una mena de contra-estat.

Afegim a això que el procés va accelerar-se ràpidament, sobretot per iniciativa de Lenin, que proposava renunciar al programa d’una assemblea constituent –és a dir, al sistema parlamentari burgès on tot contribuïa, deia ell, a establir “una democràcia només per als rics”- i passar directament a una altra forma d’organització en què el poder havia d’estar en mans de consells elegits des de baix, amb una etapa transitòria de dictadura del proletariat -perquè no era previsible que els privilegiats del vell sistema acceptessin la seva despossessió sense resistències- que portaria finalment a establir una societat sense estat i sense classes.

Per als milions d’europeus que en 1917 estaven combatent als camps de batalla, i que havien descobert ja que aquella guerra no es feia pas en defensa dels seus interessos, la imatge del que estava passant a Rússia era la d’un règim que havia liquidat la guerra d’immediat, que havia repartit la terra als camperols, que atorgava als obrers drets de control sobre les empreses i que donava el poder a consells elegits que l’havien d’exercir de baix a dalt.

El nou emperador d’Àustria-Hongria, Carles I, li escrivia el 14 d’abril de 1917 al Kàiser: “Estem lluitant ara contra un nou enemic, més perillós que les potències de l’Entente: contra la revolució internacional”. Carles –que, per cert, va ser beatificat el 2004 pel papa Woytila- havia sabut entendre la diferència que representava el que estava passant a Rússia: s’havia adonat que aquell era un enemic “nou”, que no s’havia de confondre amb el que significaven les revoltes, manifestacions  i vagues que s’havien produït, i seguien produint-se en aquells moments, a Àustria i a Alemanya.

Perquè és veritat que als dos països s’estaven produint tants moviments de protesta que van fer néixer entre els bolxevics russos la il·lusió, totalment equivocada, que la revolució es podia estendre fàcilment a l’Europa central. No hi va arribar a haver una revolució ni tan sols a Alemanya, que era on semblava més imminent. Però la por que pogués produir-se va ser el que explica que a començaments de novembre de 1918 els caps militars alemanys decidissin que havien d’acabar la guerra per tal de poder destinar les forces a esclafar la revolució. Van ser els militars els que, davant la necessitat de satisfer les exigències que el president nord-americà Wilson posava per tal de negociar la pau, van destituir l’emperador i van optar per passar el poder a un govern integrat per socialistes, amb la condició, pactada prèviament entre els caps de l’exèrcit i el del Partit socialista, Friedrich Ebert, que “el govern cooperarà amb el cos d’oficials en la supressió del bolxevisme”.

Les temences dels militars tenien prou fonaments, ja que semblava que si en algun lloc podia repetir-se l’experiència soviètica era a l’Alemanya de novembre i desembre de 1918, quan a Baviera i a Saxònia es proclamaven “repúbliques socialistes”, i a Berlin es reunia un congrés dels representants dels Consells de treballadors i de soldats d’Alemanya on, entre d’altres coses, es reivindicava que l’autoritat suprema de l’exèrcit passés a mans dels consells de soldats i que es suprimissin els rangs i les insígnies. La gran victòria de Friedrich Ebert va ser aconseguir que el congrés dels consells acceptés la immediata elecció d’unes corts constituents, que van permetre assentar un govern d’ordre i van esvair l’amenaça d’una via revolucionària.

Mentre tant els Freikorps, uns cossos paramilitars de voluntaris reclutats pels caps de l’exèrcit, que estaven integrats per soldats desmobilitzats, estudiants i camperols, dirigits per tinents i capitans, i que actuaven amb el suport del ministre de Defensa, el socialista Gustav Noske, feien la feina bruta de liquidar la revolució. Van començar reprimint a sang i foc un intent prematur de revolta que va tenir lloc a Berlin el 5 de gener de 1919, i que va acabar amb l’assassinat de Karl Liebknecht i de Rosa Luxemburg, i van seguir després dissolent violentament els consells de treballadors i de soldats i liquidant la república soviètica de Baviera. No s’acostuma a remarcar prou la importància que va tenir aquest moviment contrarevolucionari que es va estendre per Alemanya, Àustria,  Hongria i els països bàltics, amb l’estreta col·laboració d’uns dirigents polítics que estaven moguts per un terror obsessiu de la revolució russa. Potser us serveixi per valorar-lo saber que aquests cossos van arribar a comptar entre 250.000 i 400.000 membres.

La revolució va restar així aïllada a Rússia, cosa que no preocupava massa. Anglesos i francesos es van cansar aviat de donar suport als exèrcits blancs que lluitaven contra els soviètics i ho van deixar córrer, preocupats per reaccions com la revolta dels mariners de la flota que els francesos havien enviat al mar Negre. El que realment els preocupava era la possibilitat que l’exemple soviètic s’estengués als seus països: temien sobretot el contagi.

El malestar dels anys que van seguir a la fi de la Gran guerra a França, a Anglaterra (on el 1926 es va produir la primera vaga general de la seva història), a Espanya (on de 1918 a 1921 es desenvolupa el que s’anomena habitualment el “trienni bolxevic”) o a Itàlia (amb les ocupacions de fàbriques de 1920) no va dur enlloc a moviments revolucionaris que aspiressin a prendre el poder. A Itàlia, per exemple, tant el partit socialista com el sindicat majoritari es van negar a donar suport a actuacions encaminades a la presa del poder. D’aquesta manera l’ocupació de les fàbriques no podia dur més enllà que a l’obtenció d’algunes concessions dels patrons. Però la por de la revolució “a la russa” era ben present en l’imaginari dels dirigents de l’Europa burgesa, i els sindicats van aprendre aviat a usar-la per tal de negociar amb més eficàcia les condicions de treball i els salaris.

Les millores en el terreny de la desigualtat que es van anar aconseguint posteriorment, des de la dècada dels trentes, no s’explicarien prou sense el pànic al fantasma soviètic. Quan la crisi mundial va crear una situació d’atur i de pobresa extremes, es va recórrer a dues menes diverses de solucions. Al països on l’amenaça semblava més gran, com eren Itàlia i Alemanya, els moviments de signe feixista van començar dissolent els partits i sindicats esquerrans violentament.

En el cas d’Alemanya, Hitler va repetir el 1934 el pacte amb l’exèrcit que Ebert havia fet en novembre de 1918. Davant l’amenaça que representaven les tropes de les S.A., que volien tirar endavant les promeses revolucionàries dels programes nazis, els militars van avisar a Hitler que o bé ho aturava ell o ho faria l’exèrcit pel seu compte. Els militars van col·laborar donant armes a les S.S. per a l’extermini de les S.A. que es va produir a partir de la nit dels ganivets llargs, el 30 de juny de 1934. Però potser el més interessant sigui la justificació que Hitler va donar de la seva actuació en aquest cas, en dir que havia volgut evitar que es tornés a produir a Alemanya un nou 1918.

En un altre cas en què les conseqüències de la crisi eren d’una gravetat extrema, com era el dels Estats Units, la solució va consistir en establir una política d’ajudes i de concessions en el terreny social, dins del programa del New Deal. S’acostuma a ignorar que els anys que van de 1931 a 1939 van ser als Estats Units un temps de grans vagues i de greus commocions socials. Amb motiu d’una d’aquestes vagues, el Los Angeles Times escrivia: “La situació (…) no es pot descriure com una vaga general. El que hi ha és una insurrecció, una revolta organitzada pels comunistes per enderrocar el govern. Només es pot fer una cosa: esclafar la revolta amb tota la força que sigui ne­cessària”.

A banda d’aquestes lluites, els treballadors nord-americans utilitzaven també per defensar-se de la crisi mesures d’auto-organització: a Seattle el sindicat dels pescadors intercan­viava peix per fruites, verdures i llenya. Hi havia 21 locals, amb un comissari al davant, per fer aquests intercanvis. A finals del 1932 hi havia 330 organitza­cions diverses d’auto-ajuda per tot el país, amb 300.000 membres.

Sense aquest context de lluites socials no hi ha forma de trobar una explicació racional del New Deal i de les seves mesures d’ajuda, com la Civil Works Administration, que va arribar a donar ocupació a 4 milions de treballadors, o el Civilian Conservation Corps, que agafava joves solters i els duia a treballar als boscos pagant-los un salari d’un dòlar al dia per feines de recuperació o de protecció contra les inundaci­ons. Tot això es feia sota la vigilància inquieta dels empresaris, que veien per tot l’amenaça del socialisme. De fet, la por a la mena de gir a l’esquerra que els semblava que s’estava produint amb Roosevelt va generar una forta reacció que és el que explica que el 1938 es fundés el Comitè del congrés sobre activitats anti-americanes, encarregat de descobrir subversius en els sindicats o entre les organitzacions del New Deal. El maccarthisme no és un producte de la guerra freda, sinó la continuació del pànic contra el roig nascut en els anys trenta.

Després de la fi de la segona guerra mundial, el 1945, la por a l’extensió del comunisme a Europa semblava justificada pel fet que els anys 1945 i 1946 els comunistes van obtenir més del 20 per cent dels vots a Txecoslovàquia, a França (on van ser el partit més votat) i a Finlàndia, i molt  prop del 20 per cent a Islàndia o a Itàlia. No hi havia en cap d’aquests casos propòsits revolucionaris per part dels comunistes, perquè, paradoxalment, el propi Stalin s’havia convertir a l’opció parlamentària, i aconsellava els partits comunistes europeus que no s’embarquessin en aventures revolucionàries.

La guerra freda tenia l’objectiu de crear una solidaritat en què els Estats Units oferirien als seus aliats la protecció contra l’enemic revolucionari, del qual només ells els podien salvar, amb la seva superioritat militar, reforçada pel monopoli de la bomba atòmica. Darrere d’aquest oferiment de protecció hi havia el propòsit de construir un món d’acord amb les seves regles, en el qual no solament tindrien una hegemonia militar indiscutible, sinó també un domini econòmic.

Mantenir aquest clima de por a un xoc global contra un enemic, el soviètic, que podia esclafar qualsevol país que no estigués sota la protecció dels nord-americans i de les seves forces nuclears, era necessari per sostenir aquest control polític global, i per fer negoci, de passada.

A banda d’això, però, la necessitat de fer front al que temien realment, que no eren les armes soviètiques, sinó la possibilitat que idees i moviments de signe comunista s’estenguessin pels països “occidentals”, els va dur a tots plegats a recórrer a polítiques que afavorien un repartiment més equitatiu dels beneficis de la producció i a un proveïment més ampli de serveis socials universals i gratuïts: són els anys de l’estat del benestar, els anys en què trobem els valors mínims en l’escala de la desigualtat social.

Des de 1968, però, es va començar a veure que no calia témer cap mena d’amenaça revolucionària, perquè ni els mateixos partits comunistes semblaven proposar-s’ho. Al París de maig de 1968, en plena eufòria del moviment dels estudiants, que estaven convençuts que, aliats amb els treballadors, podien transformar el món, el partit comunista i el seu sindicat van impedir qualsevol possibilitat d’aliança i es van acontentar pactant millores salarials amb la patronal i recomanant als estudiants que se n’anessin a fer la revolució a la Universitat. Al mateix temps, els esdeveniments de Praga demostraven que el comunisme soviètic no aspirava a altra cosa que a mantenir-se a la defensiva, sense tolerar canvis que posessin en perill la seva estabilitat.

A mitjans dels anys setantes, a mesura que resultava cada vegada més evident que l’amenaça soviètica era inconsistent, els sectors empresarials, que fins aleshores havien acceptat de pagar la factura d’uns costos salarials i uns impostos elevats, van començar a reaccionar. L’ofensiva va començar en temps de Carter, impedint que es creés una Oficina de representació dels consumidors, per una banda, i abandonant els sindicats en la defensa dels seus drets, per altra, i va prosseguir amb Reagan als Estats Units, i amb la senyora Thatcher a Gran Bretanya, lluitant obertament contra els sindicats. Com a conseqüència d’aquesta política començava de nou el creixement de la corba de la desigualtat, que s’alimentava de la rebaixa gradual dels costos salarials i fiscals de les empreses.

¿Es pot considerar una simple coincidència que la millora de la igualtat s’hagi produït coetàniament a l’expansió de l’amenaça comunista -o, més exactament, de la por a l’amenaça comunista- i que el canvi que ha portat al retorn a les greus proporcions de desigualtat que estem vivint avui coincideixi amb la desaparició d’aquest factor?

I deixeu-me insistir-hi: no m’estic referint a l’amenaça de la Unió soviètica com a potència militar, que mai no va existir (les diferències de potencial militar en favor dels Estats Units eren enormes, però això s’amagava al públic, que d’altra manera potser no hauria acceptat tan mansament les despeses i les restriccions que comportava la guerra freda). M’estic referint a l’amenaça, per dir-ho amb els termes usats per refermar aquestes pors, del “comunisme internacional”; a la por a la subversió revolucionària.

Deixeu-me que citi un testimoni d’estranya lucidesa que va saber veure per on podien anar les coses molt aviat, ja en l’any 1920. El testimoni és el de Karl Kraus, que va escriure aleshores: “Que el diable se’n dugui la praxis del comunisme, però, en canvi, que Déu ens el conservi en la seva condició d’amenaça constant sobre els caps dels que tenen riqueses; els que, per tal de conservar-les, envien implacables els altres als fronts de la fam i de l’honor de la pàtria, mentre pretenen consolar-los dient i repetint que la riquesa no és el més important d’aquesta vida. Déu ens conservi per sempre el comunisme per tal que aquella xurma no es torni encara més desvergonyida (…) i que, al menys, quan se’n vagin a dormir, ho facin amb un malson”.

I és que bona part del que anomenem progressos socials, des de la revolució francesa fins avui, està estretament associat als malsons de les classes benestants, obligades a fer concessions com a conseqüència de la por a perdre-ho tot a mans dels bàrbars. L’abolició de l’esclavitud, per exemple, no s’explicaria sense el pànic que va produir la matança dels colons a Haití durant la revolució de 1791. Que resulti que en l’actualitat hi ha al món més esclaus que el 1791 (la xifra actual dels treballadors forçats es calcula que oscil·la entre els 13 i els 27 milions) obliga a fer algunes reflexions sobre el significat del que els llibres d’història anomenen abolició de l’esclavitud.

Res de comparable, però, amb el pànic que va provocar des del seu inici la revolució russa, i que s’ha mantingut persistentment tant en el terreny de la propaganda política com en el de la història. Encara avui els fets d’Ucraïna són aprofitats per refer la mateixa història de l’amenaça al món lliure. En un article d’una revista erudita d’història de la guerra freda que estudia les organitzacions “stay behind”, que els Estats Units i Gran Bretanya van muntar a Europa per poder-se oposar a un possible ascens comunista, la més coneguda de les quals és Gladio, que preparava una resposta violenta a Itàlia si els comunistes guanyaven unes eleccions, l’autor tracta de justificar que seguissin fins i tot després de la desaparició de la Unió Soviètica i argumenta que, amb l’agressió russa actual a Ucraïna, té lògica mantenir “alguns dels mateixos elements de seguretat” de la guerra freda. O sigui que l’anticomunisme dura fins i tot després de la mort del comunisme.

Ens hem nodrit de la història criminal del comunisme, que se’ns segueix repetint cada dia, i ens ha mancat, en canvi, conèixer en paral·lel una història criminal del capitalisme que permetés situar les coses en un context més equilibrat. L’estudi de la revolució russa, com veieu, és necessari per tal d’entendre la història del segle XX, i la situació a què aquesta història ens ha portat.

Hi ha, però, més motius que fan necessari aquest estudi, als quals em referiré breument perquè el temps no dóna per més. Un dels més importants és el d’escatir perquè el projecte social de 1917 va acabar fracassant. I no em refereixo a l’enfonsament final de l’estructura política de la Unió soviètica després de 1989, sinó a la incapacitat de construir aquell model d’una societat lliure i sense classes que s’havia plantejat a l’inici de la revolució.

És un tema que ens obligarà a revisar tota una sèrie de qüestions, començant per la crisi de març del 1921, quan es celebrava el desè congrés del partit comunista, mentre els treballadors de Petrograd es declaraven en vaga, amb el suport dels mariners de la base de Kronstadt, no solament per raons econòmiques, sinó en demanda de més drets de participació, i de noves eleccions als soviets, que s’havien convertit, en el transcurs de la guerra civil, en una simple cadena de transmissió de les ordres donades des de dalt per uns comandaments que no havien estat elegits.

Haurem d’explorar després què significava realment el programa de la planificació tal com l’estaven elaborant, fins a 1928, els homes que treballaven al Gosplan, i la forma com el seu projecte va ser pervertit per Stalin, que el va convertir en un instrument per a un projecte d’industrialització forçada, que havia d’anar acompanyat d’una política de terror encaminada a sotmetre a àmplies capes de la població a unes condicions de treball i d’explotació inhumanes.

O haurem d’investigar les raons del fracàs del projecte de les democràcies populars en 1945, del qual parlava Manfred Kossok, que el va viure, evocant “aquells anys de les grans esperances, de les visions, de les utopies –la fi de l’imperialisme en 10 o 20 anys, alliberament de tots els pobles, benestar universal, pau eterna- un anys d’il·lusions heroiques: el socialisme real com el millor dels mons”. Un projecte del qual deia Edward Thompson: “aquest va ser un moment autèntic, i no crec que la degeneració que va seguir, en la qual hi va haver dos actors, l’estalinisme i occident, fos inevitable. Penso que cal tornar a ocupar-se d’això i explicar que aquest moment va existir”. Cal, en efecte, estudiar tots aquests moments diversos en què les coses van poder ser diferents.

I hi ha un aspecte central d’aquesta qüestió que caldria examinar amb deteniment. Tenia viabilitat el projecte de Lenin de crear una societat sense classes, que implicava abolir no solament l’aparat de l’estat sinó el treball assalariat? No fa gaire que Richard Wolff, professor emèrit d’Economia de la Universitat de Massachusets, repassava diversos moments de la història de les revolucions –l’abolició de l’esclavitud, la fi del feudalisme, la revolució socialista de 1917- i mostrava que cada una d’elles havia aportat beneficis i llibertats, però que totes havien acabat deixant el terreny obert a una nova forma d’explotació (en el cas de 1917, la d’un capitalisme d’estat) perquè no havien sabut entendre que la sola forma d’abolir l’explotació és acabar amb l’extracció dels excedents del treball de les mans dels que el produeixen.

Per a Wolff això s’aconsegueix amb formes d’organització cooperatives i apunta a un moviment força interessant de formació de petites cooperatives que es desenvolupa actualment als Estats Units. Però oblida un aspecte que Lenin tenia prou en compte: que per tal d’abolir l’explotació el primer que cal és haver desposseït del poder polític els que resultarien perjudicats amb aquest canvi. Podria servir d’exemple el que ha passat amb Mondragón, que molts, incloent-hi el mateix Wolff, presentaven com el model d’una alternativa. Pots fer el que vulguis muntant cooperatives, grans o petites, però no canviarà res si mentre tant tens a Madrid un Montoro que té a la seva disposició tot el poder de l’estat per modificar les regles com li convingui.

Una altra proposta que seria interessant de considerar, però de la qual coneixem encara massa poc, és la d’Abdullah Ôcalan, el dirigent del PKK kurd, empresonat pels turcs des de 1999, que fa uns anys va proposar la fórmula del confederalisme democràtic, que proposa reemplaçar l’estat-nació per un sistema d’assemblees o consells locals que generin autonomia sense crear l’aparell d’un estat. Avui aquest projecte té una primera plasmació a Rojava, la zona del nord de Síria on s’ha instal·lat el que un reportatge de la BBC qualifica com “un mini-estat igualitari, multi-ètnic (perquè enclou en peu d’igualtat kurds, àrabs, i cristians), governat comunitàriament”. Són justament els que estan combatent per reconquerir la ciutat de Kobane. Us recomano que veieu aquest documental de la BBC –el trobareu tant a Google com a YouTube, amb el títol de “Rojava: Sirya’s secret revolution”.

Per què parlo d’aquestes coses, que semblen molt lluny de l’estudi de la revolució de 1917? He dit abans que ens calia estudiar-la per tal d’arribar a entendre la nostra pròpia història; però és evident que aquest estudi no el veig com un pur exercici intel·lectual sense finalitats pràctiques. La utilitat que pot tenir, que cal que tingui, és la d’ajudar-nos a rescatar d’aquells projectes que no van reeixir –per errors interns i per l’hostilitat de totes les forces que s’oposaven als avenços socials que promovien- allò que pugui servir-nos encara per a la feina de construir una societat més lliure i més igualitària. Perquè em sembla indiscutible que el propòsit que va moure els homes de 1917 era legítim. Com va dir Paul Eluard: “Calia creure-hi, calia/ creure que l’home té el poder/ de ser lliure i de ser millor que el destí que li ha estat assignat”. I penso que ens cal seguir-ho creient avui.

La ‘Catalanofobia’, expresión ideològica de masas del españolismo

140524_Nacionalistaschiste

Javier G. Pulido

Revista Nación Andaluza, nº 4, paginas 47-63 Mayo de 1985

¿Quién no ha escuchado o coreado en alguna ocasión un chiste en que un catalán prefiere verse despezado, en la situación más ridícula que imaginarse pueda, antes de abrir su bolsa en lo más mínimo. Como en otros casos –catetos, mexicanos, gitanos… – la esperada carcajada común sólo puede surgir si el auditorio comparte y asume la esquemática tipología paradigmática de la que el chiste participa. La chanza es pues sólo la cúpula visible de un iceberg socio-ideológico que denota prejuicios profundos.

En el caso de la “catalanofobia” –que es el que aquí nos va a ocupar- forma parte de una actitud extendida a lo largo y ancho de toda la Península, de todas las restantes naciones ibéricas. La crítica acerba a lo catalán, la identificación de Cataluña con la arrogancia, con la tacañería, están tan presentes en el sentir general como pueden estarlo la igualación de lo andaluz con la gandulería y el jolgorio permanente o de lo vasco con una imagen brutal rayana en el salvajismo neardenthaliense. Son todos estos, componentes tópicos entrelazados, bases interrelacionadas del edificio ideológico escisionista propio del españolismo[1].

En el fondo, sobre todos ellos, subyace la ocultación de la auténtica carencia de contenidos culturales e históricos de la “españolidad”. La “normalidad” española se presenta así como resultado de la negación sibilina de los caracteres e historias nacionales. La ridiculización de lo catalán, lo vasco, lo andaluz, lo canario… deja como resultado final la excluyente preservación como norma española precisamente de aquello que sólo atendiendo a una defensa de valores extraibéricos puede sostenerse: lo “moderno” (o lo “postmoderno”), lo “cosmopolita”, lo capitalino frente a lo recalcitrantemente “provinciano”. El refrito mesetario de lo anglosajón o parisino –adobado convenientemente de resabios subliminales de raíz imperial castellana- es colocado por elevación como alternativa ideológico-cultural al combate de unas naciones oprimidas en lucha por su soberanía política.

Y dentro de este panorama, la “catalanofobia” juega un papel de primera magnitud. Cataluña, como país pionero en su reivindicación nacional y al tiempo país favorecido por el desarrollo desigual y combinado del capitalismo español, es centro objetivo del ataque españolista. La combinación de estos dos elementos –voluntad de emancipación nacional y capitalismo desarrollado, por tanto imperialista frente a otras naciones ibéricas- es la que permite al españolismo jugar demagógicamente al anticatalanismo y que esta maniobra tenga eco entre las masas; no sólo del Madrid alienado, de la Castilla reseca, sino también de la Andalucía dependiente e incluso de la industrial y nacionalmente concienciada Euskadi.

Y todo ello ocurre sin que estas mismas poblaciones caigan en la cuenta de que este chauvinismo generalizado anticatalán (“antipolaco”, como dicen en el Ejército español) no solamente refuerza en la propia Cataluña a aquellos sectores burgueses más xenófobos –que pueden seguir así refocilándose en el victimismo y en la presentación del enfrentamiento entre pueblos como presunta matriz de la condición oprimida de la nación catalana- sino lo que aún es más grave: es un arma en manos del Estado burgués español para sabotear en lo más profundo cualquier reivindicación de identidad y plena soberanía, no sólo por parte de Cataluña sino también por parte de las restantes naciones oprimidas por el complejo estatal burgués-militar españolista.

La denuncia militante, radical y permanente, de la “catalanofobia” es una tarea primordial a desarrollar por todos/as aquellos/as que en sus respectivos países pelean por sus derechos nacionales y, aún más, pretenden unificar en la voluntad antiestatal –por tanto antiespañola- las demandas de liberación social de las clases trabajadoras de las varias naciones ibéricas; pues –al menos desde Josep Vicent Marqués- ya sabemos que el trabajador no es sólo y exclusivamente proletario sino también mujer, homosexual, andaluz, vasco o gallego al tiempo, siendo un empeño inútil –y además contrarrevolucionario- intentar separar ambas cualificaciones subversivas allí donde existen.

A aclarar este problema en la medida de nuestras modestas capacidades y como introducción al tema, se dedica este articulo.

  • BASES DE LA IDENTIDAD CATALANA.

Son tres las bases en las que se fundamenta la reivindicación política nacional de Cataluña: la historia, la lengua y la economía. Estos tres elementos son los que han jugado, expresamente o no, para basar la existencia de Cataluña como pueblo diferenciado –y oprimido- y servir así de plataforma objetiva al lanzamiento histórico de la voluntad política (con raíz de clase) de emancipación nacional. Un fenómeno evidentemente posterior y sólo influenciado, no directa y linealmente producido –como quiere presentar la burguesía- por estas tres características peculiarizadoras[2]

El desarrollo histórico de Cataluña ha sido específico. Centro político y económico de la Corona de Aragón, adquirió en la Edad Media un nivel comercial alto. Integrada desde la conjunción dinástica entre Isabel y Fernando en la Corona habsburguesa, conservó gracias a la expresión pactista de la unión –claramente contrapuesta a lo que significó la anexión militar directa e inmediata, como en Andalucía-Canarias – instituciones de autogobierno propias al estilo de las comunes en el Medievo fruto de la multilateralización del Poder. Así mantuvo códigos, monedas y mercados autónomos. Sin caer en el error, a nuestro juicio, de considerar a Cataluña como una “nación”[3] –como hace Pierre Vilar- es evidente la singularidad de Cataluña, compartida a niveles político-jurídicos con los otros países forales: vasconavarro, valenciano, balear y aragonés.

Este paraguas legal bajo el cual se cobijaba una sociedad con estructuras diferenciadas permitirá el mantenimiento –y aún acentuación- de estas diferencias y la continuidad de la lengua catalana –lengua cristiana, lengua de un país confederado, no de un país conquistado-

Casi indemne de la rapiña fiscal organizada por la Corona, Cataluña se verá privada de estas instituciones merced a la agresión centralista borbónica. El Estado español naciente tiende a hacerse uno, indiviso; quiere fortalecerse militar y políticamente a partir de la concentración total del poder en Madrid. La derrota catalana de 1714 –culminación del proceso ya iniciado en 1640- y el Decreto de Nueva Planta sellarán esta etapa. A Cataluña se la compensará a lo largo del siglo XVIII con la apertura americana y Cataluña (o su burguesía comercial al menos) aceptará el “cambio”. Pero en todo caso, la identidad del pueblo catalán persistirá, aunque no exista representación de ella en el campo político. Cataluña no conocerá genocidios culturales forzados del tipo andaluz o canario. Cataluña, aunque políticamente inexistente, podrá seguir siendo catalana.

Y en esta persistencia, la lengua catalana hará funciones de vehículo histórico, de rasgo de evidente diferenciación.

Lengua oficial durante la pasada independencia, durante la existencia de la Corona semiconfederal; lengua de la Iglesia catalana. El catalán, aún expulsado de las instituciones, pervivirá como lengua del pueblo, de la burguesía comercial barcelonesa, de los campesinos poseedores, del semiproletariado plebeyo de la ciudad; lengua oprimida pero lengua existente.

El catalán será vinculo homogeneizador y factor de continuidad con el pasado, columna vertebral de la propia identidad.

Cuando cambie la coyuntura, cuando se inicie el desarrollo capitalista catalán, la lengua se convertirá en bandera política. Su defensa, en elemento aglutinador de la demanda nacionalista.

Por otro lado, la peculiar estructura económica catalana favorecerá el surgimiento de la conciencia de diferenciación, transmutada a su debido tiempo en voluntad de construcción nacional.

Cataluña tendrá una estructura agraria basada en la pequeña y media posesión. La aristocracia invertirá sus rentas en el desarrollo industrial, comercial y portuario. La autonomía fiscal permitirá la acumulación de capital y cuando esta autonomía desaparezca el camino estará ya trazado: será en la industria y en el comercio, en el avance de la manufactura y el tráfico, en donde Cataluña podrá encontrar vías de enriquecimiento. Se planteará así de esa manera el “desafío catalán”: conquistar para su sector secundario –primero manufacturero, después industrial- el mercado español. El proteccionismo será, pues, la doctrina económica catalana –coincidente así en cierto grado con los intereses de la oligarquía cerealista castellano-andaluza -La pugna contra el librecambismo será la forma en que se establezca la lucha por la supremacía dentro de las capas burguesas dominantes: de un lado las que apuestan por un desarrollo agroexportador vinculado a la más directa dependencia financiero-industrial con respecto al imperialismo franco-británico; de otro, quienes preconizan -¡Cataluña!- un crecimiento industrial concentrado en determinadas zonas del Estado que mantenga dentro de sus fronteras el grueso del intercambio desigual campo-ciudad, periferia-centro económico. Del compromiso entre ambas posturas –y con la debacle en medio de ellas de zonas de inicial desarrollo industrial, como fue la andaluza- surgirá en su momento el bloque burgués dominante en el Estado, incapaz por su eclecticismo de posibilitar una revolución burguesa radical en el campo agrario e institucional. Toda esta polémica, amén de coartar desde su cuna la capacidad de expansión del capitalismo español, tendrá especiales repercusiones para la identidad catalana.

Cataluña será industrial pero al tiempo pequeño-burguesa. Multitud de propietarios en el campo y en la ciudad, se sentirán orgullosos de su “laboriosidad”; de su capacidad de “creación de riqueza”. Se sentirán, pues, desplazados injustamente tanto del poder real como de las regalías que supone la ocupación del poder institucional. Los catalanes se verán a sí mismos como “gobernados desde fuera” por escribanos y espadones incapaces de fructificar nada pero sí de robarlo todo, en la más vieja tradición española-castellana. Sus criticas a “Madrid” sonarán idénticas a las que en su momento tronaron los criollos de América Latina. ¡Y tendrán toda la razón!.

Los catalanes –por boca de su burguesía ascendente- dirán en 1835 en El Nuevo Vapor: “Estamos convencidos íntimamente de que el catalán no ha nacido para medrar a guisa de animal parásito en una oficina publica; su misión parece que es adelantar la industria, hacer prosperar el comercio y a costa de su sudor volver fértiles y feraces los páramos más riscosos. Su dios social es el Trabajo(…). Si sale de su país y marcha a establecerse en otros, planta allí un taller y con su asiduo trabajo constituye a los naturales en tributarios suyos”. 

Planteamientos evidentemente distintos de las otras capas burguesas no catalanas más atadas a la explotación extensiva de la tierra y a los tejemanejes especulativos con participación en la corrupción estatal. Así, la ideología burguesa tendrá fácil campo de expansión. La situación de subordinación política catalana, la extensión de las capas propietarias, el orgullo por el propio desarrollo, el desprecio al retrasado centro agrario-burocrático; todo ello, combinado con el papel político iniciador de la reivindicación nacional por parte de la burguesía, teñirá la ideología social catalana, la propia caracterización de sí mismos y de los demás de un claro y oscilante color burgués y pequeño-burgués. Progresivo frente a la semifeudalidad ideológica terrateniente, chauvinista en inevitable grado frente a las poblaciones “subdesarrolladas” de los países dependientes y antitéticamente contrapuesto a la voluntad emancipadora independiente e internacionalista propia del proletariado.

Jaume Balmes, en La Suerte de Cataluña (1843), retratará fielmente la visión catalana del Estado centralizador con eje en Madrid: “La vida de España está en las extremidades[4]; el centro está exánime, flaco, frío, poco menos que muerto (…). En Madrid y en todos sus alrededores, nada a larguísima distancia encontrareis (…) ni agricultura, ni industria, ni comercio; a la primera ojeada conoceréis que allí hay una Corte, que allí se han amontonado inmensidad de empleados, con sus oficinas, con su orgullo tradicional, su olvido del país que gobiernan; os convenceréis de que es una conquista sobre el desierto (…) que esa conquista es muy propia para lisonjear la vanidad pero nada sirve para fomentar la riqueza (…) es muy probable que esperando de allá la vivificación tengamos que contentarnos con amontonar y archivar volúmenes de decretos, ordenes e instrucciones, circulares. ‘Lo que es papel, el gobierno nos envía mucho’, decía con admirable buen sentido un sencillo aldeano’”.

Cataluña, el país económicamente mejor situado del Estado, no podrá “cambiar” su prenacionalidad por el desarrollo. No podrá repetirse el esquema francés-provenzal. Será ella la más capitalista y enfrente no tendrá un competidor de su mismo tipo sino una estructura económicamente más débil que sólo podrá utilizar en su contra la fuerza militar administrativa cuando intente pasar de la unificación política a la unificación socio-económica. Cataluña, inevitablemente, y con las dudas y requiebros de su clase dominante que durante cierto tiempo aspira a ser hegemónica directamente en el Estado[5] se construirá como nación. Esta será la tarea del catalanismo, de la catalanidad política.

2     LA CATALANIDAD POLÍTICA

Sin querer, ni mucho menos, profundizar en la historia del catalanismo, es evidente la influencia que para cualquier consolidación nacional tienen los movimientos políticos que desde la vanguardia la proclaman.

Aquí surge otro problema: ¿considerar como parte del movimiento nacional –o de sus expresiones precursoras- fenómenos contemporáneos de contenido reivindicativo político-social marcados por la realidad diferenciada del país pero sin cualificación y autocalificación de carácter nacional?. En esta cuestión cabría la valoración del carlismo y de las juntas revolucionarias liberales del siglo XIX. Autonomía, autogobierno en función de viejos derechos periclitados o sustraídos, incluidos en un discurso más global; consecuencias concretas de la lucha por el poder versus autonomía, autogobierno, necesarios para un pueblo diferente, distinto, depositario en primera instancia de su soberanía, en función de su individualidad y en atención a intereses de clases fundamentales de su sociedad que apoyan esta reclamación.

Optamos por el segundo rumbo, que es, además, el que diferencia históricamente la senda catalana de –por ejemplo- la andaluza. Juntas, rebeliones, constituciones… son comunes. Lo que caracteriza a Cataluña es, primero, la persistencia social del federalismo y, segundo, su “rápida” reconversión operativa en catalanismo, o sea, su tránsito de movimiento de alcance explícitamente estatal a corriente voluntariamente centrada y reducida a la propia realidad catalana. El movimiento político que avanza en común en los dos países, bajo el liderazgo pequeñoburgués del republicanismo federal hasta 1883 (recordar la Constitución republicana de Andalucía de ese año), muere en el sur por falta de cimentación de clase y se reformula en Cataluña. Allí trabaja para conectar con los intereses específicos de una clase real: la burguesía industrial-comercial catalana. La formación de la Lliga Regionalista será el acta de unión entre estos políticos pequeñoburgueses de la etapa anterior y la burguesía catalana, revuelta tras el desastre de 1898. Así, por primera vez, se elaborará un programa y nacerá un movimiento que intente recoger la difusa conciencia de peculiaridad formulándola en orden a la defensa de unos concretos intereses de una clase ascendente. Por eso podemos decir que –pese a todas las peripecias anteriores- es la burguesía la que encabeza formalmente la construcción de Cataluña como Nación; lo que durante un tiempo va a permitirle llevar tras de sí a las abundantes clases intermedias catalanas y aislar al movimiento obrero de ellas. Esos 20 años: 1883-1904, años de trabajo molecular, encierran el diferente camino a seguir y reflejan las realidades socioeconómicas distintas; pero son los años posteriores, hasta la derrota de 1939, los que marcarán los destinos.

Tras un periodo de monopolio burgués –combinado con debilidad proletaria- los repetidos intentos de dotar de una representación política nacional a la pequeña burguesía catalana del campo y la ciudad, autónoma de una burguesía enfangada en la colaboración con el Estado español, darán como resultado la hegemonía de la Esquerra Republicana. En ERC se encontrarán tanto las reivindicaciones de carácter nacional más radicales –inasumibles por la Lliga burguesa- como aquellas específicas de esas capas que, ante la inexistencia de alternativa política nacional de carácter obrero, tienden a autorepresentarse políticamente.

La asunción por parte de sectores del movimiento obrero del problema nacional (POUM, de alguna manera PSUC), la incapacidad de la Esquerra –por su misma naturaleza de clase de dar solución a la opresión nacional, junto a la progresiva polarización de clases –con su consecuente dinámica generalizadora- acabarán por dinamitar cualquier monopolio sobre la cuestión nacional.

La derrota proletaria (iniciada en Mayo de 1937 en la misma Barcelona), consumada en 1938, conllevará no sólo el fin de las esperanzas emancipadoras del proletariado sino también de la propia nación catalana y de las capas más identificadas material y emotivamente con ella.

La resistencia antifranquista (con todas sus grandezas y todas sus miserias) será una resistencia nacional hegemonizada por los partidos de clase (primero CNT, después PSUC fundamentalmente), ante la practica desaparición del nacionalismo pequeño-burgués. Una oposición que combinará las perspectivas democráticas generales con las sentidas reivindicaciones específicas de clase, dentro de un sueño de emancipación nacional de Cataluña (y en el que el fenómeno de la inmigración andaluza de los 60 no dejará de levantar contradicciones que ya estudiaremos en su momento).

Como en muchos otros temas, la practica política de la izquierda reformista (esencialmente el “gran” PSUC de los 60-70) no sólo tendrá efectos negativos en lo que a cuanto demandas de clase se refiere. Su cadena de pactos en lo nacional, su abandono formal de la reivindicación de autodeterminación, regalará de nuevo el problema a la burguesía nacionalista –integrada ya plenamente en el bloque burgués dominante- a través de la mediación pujolista, con su cubrealas de “izquierda”, la menestral y verborreica Esquerra reconvertida de Heribert Barrera. A fin de cuentas, las reivindicaciones catalanas fundamentales quedaran insatisfechas: ni oficialidad exclusiva del catalán, ni soberanía plena ni autodeterminación.

¿Cuál será el panorama final?. Una gran escisión, producto de la ocasión perdida de la Transición: la frustración de la posibilidad de que el movimiento popular encabezara la lucha nacional. Un reforzamiento del chauvinismo, de la ideología burguesa, del vacío culto a los símbolos, del folclore de Sardana y Moreneta (aunque se pueda ver en TV3 Dallas en catalán).

3     RASGOS Y CAUSAS GENERALES DEL ANTICATALANISMO

A ESCALA IBÉRICA

Hemos tenido que dar un rodeo pero ya llegamos al tema central de este articulo. Era necesario previamente establecer los hechos provocadores del fenómeno catalanófobo en positivo para así comprender mejor las formulaciones negativas que éste tomará, tanto a escala general como particular. Evidentemente además, ahora al ir presentando las varias actitudes anticatalanas no solamente estaremos describiendo una relación de envidia-odio hacia Cataluña; simultáneamente estaremos describiendo características propias tanto del españolismo –la ideología oficial de la burguesía centralista y del aparato de Estado español– como de las restantes naciones ibéricas.

Como se ha podido comprobar en las páginas antecedentes, es innegable que el tópico anticatalán tiene alguna relación con la realidad, aunque vista con ojos deformantes y voluntad calumniadora. Es lo que siempre ocurre con los tópicos. Para que sean efectivos han de poseer algún vinculo, bien que éste sea lejano, con los hechos. Así, si al andaluz se le ha llamado “vago” no es ésta más que la presentación burguesa –aún actuante, recordar las críticas, socialdemocracia incluida, a los trabajadores parados del Comunitario– de la situación de desempleo estacional crónico de los obreros del campo. De la misma manera, el carácter burgués-capitalista dominante en la historia de Cataluña ha dado lugar a la generalización a toda una nación de las características propias de su clase dominante, prueba en definitiva de su naturaleza diferenciada con respecto a las otras capas explotadoras del Estrado.

Históricamente los catalanes han vivido en buena parte del comercio. Con ello no queremos ocultar la importancia del agro catalán pero es indudable que el operativo factor comercial, inexistente en otras zonas, ha marcado singularmente a los catalanes antes incluso de su desarrollo como país capitalista. El catalán ha sido buhonero, tratante, mercader; se ha establecido en todos los rincones peninsulares en donde hubiera cruce de líneas de tráfico e intercambio. Ha sido, pues “cosmopolita” pero siempre catalán. Su lengua, su actitud mercantil en medio de un panorama señorial lo han personalizado siempre. El catalán ha sido, tras la expulsión de la clase étnica hebrea, el sustituto en la Península Ibérica del judío. Así, ha despertado el odio no sólo de los campesinos, sino también de los oligarcas locales, de sus competidores comerciales autóctonos. Las deudas, la impotencia, la imposibilidad de descalificación semirreligiosa –el catalán es “cristiano viejo”– han derivado en xenofobia anticatalana. Los catalanes han estado presentes desde Antequera a las costas gallegas y siempre se han distinguido por su espíritu de grupo, por su solidaridad étnico-clasista; han hecho permanecer durante todo el período precapitalista el espíritu de los “consulados” catalanes de la Edad Media y, aunque a efectos cuantitativos mucho mayor ha sido el expolio de los banqueros flamencos, genoveses o alemanes, el catalán mercader, prestamista o artesano, por su misma modestia en comparación a éstos, ha estado mucho más cerca de los pueblos y por tanto ha recibido más odio de ellos. Su condición de “extranjeros”, súbditos de una misma Corona y vecinos, ha despertado aún más animadversión mientras se comprobaba sus posibilidades –derivadas de su foralidad– de salvarse del robo organizado por el Fisco imperial.

Los restantes pueblos ibéricos, tras siglos de convivencia con elementos burgueses catalanes, han generalizado a todos ellos esta adscripción de clase y el desarrollo capitalista posterior no ha hecho más que fortalecer y aun ahondar esta imagen representativa que, en sí misma, oculta a otros sectores incluso mayoritarios de la propia Cataluña.

Por otro lado, el amor del catalán a su propia lengua, su rechazo a abandonarla en cualesquiera circunstancias, ha producido un choque emotivo. El pancastellanismo ha encontrado un rival que no se somete. Las victorias político-militares del castellano en Andalucía y Canarias, la absorción de las lenguas aragonesa y leonesa, el uso vergonzante del gallego campesino, etc no han tenido correspondencia frente al orgulloso catalán, mucho más consolidado y protegido por sus instituciones públicas o privadas. Para los castellanoparlantes –incluso para los no castellanos– ha sido desgraciadamente afrenta el comprobar que pese a la unificación política forzada Cataluña no ha arriado la bandera lingüística y los que la rindieron en su día han sentido envidia de esta constancia.

Además, este carácter ha producido un objetivo aislamiento de los servidores del Estado burgués español en Cataluña. Funcionarios, maestros, fuerzas de represión… todos ellos se han visto a sí mismos sin posibilidad de integración. La barrera lingüística ha mantenido la claridad de posiciones y cuando incluso las clases dominantes catalanas han utilizado la capacidad represiva, directa o indirecta, del Estado siempre ha quedado diáfana esa característica utilitarista, mercenaria por parte del lado estatal.

De aquí también ha partido esa inquina hacia lo catalán. El enfrentamiento objetivo entre lo catalán y lo “español” ha sido inevitable, puesto que lo “español” supone en sí mismo la negación de lo catalán (y de lo vasco, lo andaluz, etc). La disparidad de ritmos de conciencia nacional –todavía actuante– es la que ha producido el conflicto. Mientras Cataluña se ha consolidado como nación, otros países peninsulares comenzaban ese proyecto, causándose así una desincronización utilizada por el españolismo para ganar base de masas. La construcción nacional (sobre todo en nuestro caso, el de la nación andaluza) de estos países es una bomba de tiempo para el españolismo y por tanto una ayuda objetiva para Cataluña (pese a las reticencias que puedan tener sus sectores burgueses nacional-imperialistas).

Ahora bien, todas estas variables se han combinado de manera peculiar en las distintas zonas ibéricas. A continuación pasamos a estudiar la especificidad del anticatalanismo en Castilla y Madrid, País Valenciano y Andalucía. Los escogemos pues en cada uno de ellos este factor común presenta rasgos diferenciales.

4     EL ANTICATALANISMO IMPERIAL CASTELLANO. EL ANTICATALANISMO DE MADRID.

Aunque con rasgos comunes, es necesario diferenciar la “catalanofobia” de la Castilla campesina, clerical y atrasada, del anticatalanismo presente del monstruo vampirista y burocrático que es la urbe cortesana madrileña.

Castilla, sin limites claros siquiera, dividida, inarticulada; se vació históricamente en la creación del Estado e imposibilitada de mantener su propia identidad, adoptó la “españolidad”, cargada con sus propias referencias, como programa e ideología.

Castilla fue victima y verdugo. Castilla llegó a la culminación querida por cualquier torturador: que el torturado apruebe la conveniencia de su tormento y asuma la postura del creador de su sacrificio.

Tras las Comunidades, se cierra la posibilidad de erección de una burguesía comercial castellana. La aristocracia –a su tiempo convertida en burguesía oligárquica terrateniente– será la que cree la ideología dominante en Castilla. El Imperio será la sublimación que encuentren las masas campesinas castellanas, no asalariadas sino semipropietarias en su mayoría, para olvidar su miseria. La dureza del páramo se vertirá en la dureza impositora del castellano, en su orgullo de conquistador empobrecido. El Estado será la salida económica de Castilla, no de sus productos, no de un desarrollo propio, antes al contrario, será un cauce deformado a través del cual se producirá un ascenso social que empobrece aún más la propia región. Castilla semifeudal, Castilla paupérrima, surtirá de militares y escribientes al Estado. Sus Universidades formarán las capas encargadas de cumplir la función de reproducción ideológica del Estado y por tanto del españolismo. Castilla, creadora de la Inquisición.

Así, Castilla odiará a su antítesis catalana: productiva, comercial, técnica, auto-centrada. La defensa de la lengua catalana se verá como un ataque a una de las pocas conquistas de Castilla: la imposición de su lengua como oficial del Estado. Castilla no tolerará que si ella renunció (o la hicieron renunciar) a ser ella misma, Cataluña no ceda. Castilla, obligada a verse representada en la Corte, a mirar permanentemente a ella como lucero indicador, no soportará que Cataluña le vuelva la espalda y tenga a Barcelona como faro orientador abierto a Europa capitalista. Castilla y su campesinado se sentirán defraudadas al verse no sólo colonizadas desde Madrid –lo que ideológicamente les resulta tolerable– sino lo que sí le parecerá insultante, desde Barcelona.

Cualquier reivindicación de diferencia les parecerá un ataque personal. Castilla es “España” mal que ello le haya significado su agonía y, atada a ese carro esterilizador, unirá a él sus destinos mientras se consume a sí misma. Castilla, la más pobre (por sus recursos objetivos y por su estructura), será la más reaccionaria, la más anticatalana, y sólo los pequeños focos industriales crearán oasis en este erial españolista estático y negativista.

En Madrid actuará todo lo anterior pero dentro de la despersonalización megapólica propia de la “aldea manchega” engrandecida. La ideología burocrática precapitalista se acompañará de un falso universalismo. La absorción de poblaciones foráneas “descastellanizará” relativamente la ciudad. Cambiará la argumentación y el acento pero se mantendrán los contenidos. Madrid “superará” los nacionalismos pretendidamente provincianos y vacuos. Madrid, “abierta al mundo”, se sonreirá con aire de superioridad frente a la tozudez de las “provincias” (Cataluña la primera) por seguir siendo ellas mismas. Madrid podrá permitirse el lujo primero de prostituir lo andaluz, después de considerarse autónoma, vinculada directamente al mundo moderno. Ciudad artificial, hará de esta artificiosidad bandera. Se reirá socarronamente de verdiblancas, ikurriñas y senyeras pero sólo se sentirá identificada como tal ciudad (otra cosa son sus clases trabajadoras con conciencia política y sus vanguardias) con la bandera roja y gualda. Madrid, inevitablemente, será reducto objetivo del patriotismo español y sólo un esforzado y sublime acto de propia negación podrá dar un resultado liberador y solidario.

Madrid no aguantará la sombra de la Ciudad Condal. Los aparatos centralizadores con sede en ella marcarán la pauta de su conciencia y todo lo más que se podrá conseguir en ciertos períodos es una tolerancia ambigua para con las realidades de las naciones oprimidas. Madrid, en definitiva, anticatalanista cien por cien (repito, exceptuando sus sectores conscientes, internacionalistas) será candidata al desmantelamiento. Ésta será la única salida visto el problema desde la periferia y con más razón desde Cataluña, en donde históricamente la alternativa a Madrid se ha formulado en su momento dentro de un discurso que no comportaba obligadamente la superación del sistema económico que ha producido y mantiene al “hongo mesetario” (otra cosa es la realidad actual que exige acabar junto con él con el propio sistema).

5     EL ANTICATALANISMO PARANOICO DEL PAÍS VALENCIANO

“Como fue poblado desde su conquista casi todo de la nación catalana y tomó della la lengua, y están tan paredañas y juntas las dos provincias, por más de trescientos años han pasado los deste reyno debajo del nombre de catalanes, sin que las naciones extranjeras hiciesen diferencia ninguna de catalanes y valencianos”. Décadas de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, Gaspar Escolano, Valencia, 1611. (Citado en Nosaltres els valencians, de Joan Fuster).

Hablar del anticatalanismo valenciano es hablar de la propia naturaleza del País Valenciano. Allí el anticatalanismo no es siquiera fundamentalmente un fenómeno referido al exterior; es una cuestión de propia introspección, de definición sobre si mismos, de polarización social y de alternativa política de clase. Es por tanto un tema que requiere por si solo muchísimas más páginas, esfuerzos y erudición de los que caben en un pequeño apartado de un articulo general sobre el anticatalanismo. Desde el insigne y profundamente humano Joan Fuster, toda la izquierda sana del País Valenciano se ha interrogado en los últimos años a sí misma y a su propio pueblo sobre lo que éste es y/o debe ser. Así que ni por un momento pensamos en sentar cátedra. Simplemente es imposible obviar la problemática especifica valenciana dentro de una introducción sobre el anticatalanismo.

El País Valenciano se constituye por la superposición violenta de la conquista militar de la Corona aragonesa, con la consiguiente inmigración catalana, sobre el sustrato, vamos a llamar “moro”, autóctono del país[6].

El anticatalanismo en el País Valenciano surge de la propia contradicción que encierra el propio país. Un país que en sus fronteras administrativas actuales e históricas[7] nace bipolar; con unas zonas vitales mayoritarias de raíz catalana inequívoca (más “burguesas”) y otras aledañas con influencias aragonesas o castellanas (más “aristocráticas”) finalmente unificadas en torno a esta última referencia. Así pues, el País Valenciano real para resurgir sin trabas ha de purgar primero a esos adherentes extraños que la historia le ha implantado en su carne; ha de escindir su tierra para poder ser. Más aún, cuando su propio ser es inexplicable e inmantenible aislado de su matriz y de su entorno histórico-cultural: Cataluña, los Países Catalanes.

Ese es el camino para la reconstrucci6n, para la formulación de su propia peculiaridad dentro de una unidad superior –por supuesto no “España”, sino los Países Catalanes–.

Ante esto, el anticatalanismo será en el País Valenciano, más que en ningún otro sitio, la forma de masas con que se encubra el españolismo. El chauvinismo anticatalán no sólo camuflará la defensa del Estado opresor sobre una nación hermana; conllevará la oposición a la propia constitución como país. El valencianismo político en su variante regionalista será absolutamente reaccionario y españolista porque intentará artificiosamente separar lo que es evidente que estaba unido por la historia, la lengua, la cultura y los intereses de las clases oprimidas empeñadas en acabar con el Estado que las acogota.

Sus bases no estarán en aquellas comarcas no catalanas, como pudiera pensarse. Antes bien, la lucha de clases hará nacer la polémica dentro del corazón inobjetable del País: L’Horta valenciana. La burguesía valenciana no cumplirá históricamente el mismo papel que la catalana. No tendrá ni su fuerza ni su dinamismo; se montará en el autobús españolista como hizo en su momento la aristocracia atemorizada por la rebelión menestral y campesina de las Germanías. Y esta coalición histórica (clases dominantes-Estado español), con la castellanización que encierra, continuará actuando aunque cambien los sujetos sociales preeminentes. Como en su momento se formuló, la opción se establecerá claramente: las clases explotadas mirarán hacia Barcelona, las explotadoras hacia Madrid. La izquierda reunificará; la derecha separará y manipulará. La izquierda será nacional a fuer de catalana, la derecha antinacional por españolísima.

Inmantenible el uniformismo en nuestros días; impresentable la actitud resumida en el grito hist6rico de “¡Viva Cervantes!” (que no Ausias March) propio del siglo pasado, la burguesía se sacará de la manga una caricaturesca “identidad valenciana”, con una presunta lengua como base. La forma de hablar el catalán de los valencianos se convertirá, por arte de birlibirloque, en una nueva lengua de origen desconocido, filológicamente indefendible, con normas ortográficas hechas a toda prisa. Algo así como si nosotros los andaluces –desposeídos por las lanzas de nuestra perdida yengwa andalusina– empezáramos a escribir cual hablamos el castellano. En un tristrás habríamos inventado una lengua con la misma seriedad que tiene ese montaje que es la “lengua valenciana”. Hasta del nombre surgirán decantaciones. La burguesía hablará de “reino”, dentro siempre de la “España Grande”, se entiende. La izquierda, de país (y el PSOE, como buen ninot, se quedará en “comunidad”, ni chicha ni limoná).

En el País Valenciano, frente al anticatalanismo castrador de su propia identidad, defender al país real, libre de limitaciones impuestas y de híbridos, superador de meras referencias folclóricas, será defender a los Países Catalanes; ser “catalanista”

6     EL ANTICATALANISMO ANDALUZ, LA “CONCIENCIA NACIONAL DE LOS IMBÉCILES”.

Es obligado decir al inicio de este epígrafe que en cierto grado y en algunos sectores –los más reaccionarios o los más atrasados de la sociedad andaluza– el anticatalanismo andaluz repite ciertas posturas del anticatalanismo castellano. Sin embargo, lo más significativo no es lo que tiene de común –cuando lo tiene– sino lo que lo diferencia.

La frase “¡qué quieren éstos, si son los andaluces los que han levantado Cataluña!” encierra en sí misma la distinta visión, la peculiar ubicación fruto de una realidad específica. Y de esta especificidad tenemos que partir para analizar en sus justos términos el anticatalanismo andaluz.

Andalucía es un país dependiente. Un país que fue conquistado militarmente en su momento, que sufrió un genocidio cultural masivo y que, como consecuencia de él, se alienó en su conciencia de su propia identidad separada. Andalucía, junto a Cataluña, estuvo en primera línea de todas las revueltas particularistas del siglo XIX. Sólo la falta de una clase burguesa nacionalista con intereses propios, distintos de la oligarquía de origen extranjero dominante en el aparato estatal y en el propio país, hizo discurrir la historia por senderos desiguales. Andalucía, país agroexportador de estructura latifundista, país minero en manos del imperialismo, perdió el tren –o se lo hicieron perder– del crecimiento industrial capitalista y a la postre quedó reducida –la más favorecida por la Naturaleza– a la condición de “colonia interior”, compartida tanto por la oligarquía central aliada del imperialismo europeo como por las avanzadas burguesías vasco-catalanas. Un país rico en recursos se transmutaba –merced al capitalismo desigual– en uno en el que la mayoría de su población malvivía o se veía obligada a emigrar al extranjero.

Precisamente esa emigración –fenómeno que empapa a todas las clases trabajadoras andaluzas puesto que todo el mundo ha pasado por ahí o tiene un familiar que lo haya hecho– es la que, de un lado, va a “recrear” un anticatalanismo sui generis, de otro va a reconvertir el sentimiento de marginación en incipiente conciencia nacional formulada a través de la demanda de autonomía y autogobierno, fundamentalmente encabezada por la clase obrera del campo y la ciudad.

Centrándonos en el anticatalanismo, habremos de convenir en que en su origen -aunque su resultado final sea su antítesis– juegan instintos anticapitalistas y antiimperialistas. Se odia al catalán porque por un lado suele ser el patrón, el capataz, el tendero; de otro, porque se es confusamente consciente de que el desarrollo catalán implica el subdesarrollo andaluz (dentro del capitalismo). Aquí aparecen combinados dos fenómenos: la resurrección, de una parte, de la “judeización” del catalán –catalán = burgués–, de otra, la acción del españolismo – ideología oficial de la burguesía andaluza– que intenta utilizar a los andaluces como caballo de Troya antinacional en Cataluña. La opresión nacional de corte terrorista que sufre Cataluña bajo el franquismo –época de la masiva emigración andaluza– significará la imposibilidad de formulación clara y expresa por parte de los catalanes de su reivindicación nacional, quedando su comprensión, por tanto, ininteligible para los campesinos inmigrantes (que es difícil que por “ciencia infusa” lleguen a entender el complejo mundo de la cuestión nacional, como algún zoquete catalán parece haberles exigido). Al tiempo, el Estado potenciará el chauvinismo anticatalán bombardeando con las conocidas expresiones “hable la lengua del Imperio, hable en cristiano”.

Así se superpondrán dos opresiones: la del Estado español sobre Cataluña, nación capitalista desarrollada hegemonizada por su burguesía y la de la clase trabajadora andaluza explotada por ese mismo Estado y por la burguesía catalana. Nuevamente los árboles no dejarán ver el bosque y se hará a los catalanes extensiva la totalidad de la culpa por el terrible sufrimiento colectivo que padece el pueblo andaluz.

Los andaluces emigrantes –campesinos- no entenderán la actitud catalana; en sus manifestaciones defensivas acerca de la propia identidad catalana sólo verán prepotencia y egoísmo. Su contacto limitado con el pueblo catalán, gracias a su marginación en guetos (Hospitalet, San Boi, Santa Coloma, etc.), presentará a los andaluces estos gestos no como maneras antifranquistas de expresión sino como muestras de racismo antiobrero-antiandaluz. Acostumbrados desde que vivían en su país a escuchar que “hablan mal el castellano” (?) se encontrarán en Cataluña con que son rechazados precisamente por hablarlo y lo serán por gentes que viven infinitamente mejor que ellos lo hacían en sus puntos de origen. “¿Qué quieren estos?”, se preguntarán los andaluces.

Pese a que los catalanes –incluso vergonzosamente y hasta hoy en día parte de sus “vanguardias” políticas- los clasifiquen como “castellanos” –por su lengua- el resultado en la actitud de los andaluces sobre sí mismos será distinto. La marginación fortalecerá el propio orgullo, hará rebuscar en las raíces, desbrozar el grano de la paja; transcrecerá la conciencia de identidad y los andaluces de Cataluña se harán políticamente más andaluces y por extensión harán a los andaluces que sobreviven en su país reflexionar sobre cómo entender su liberación; ya no sólo comprensible como una emancipación pura de clase, ya también como una emancipación nacional.

Desgraciadamente, el proceso de ocupación del sitial hegemónico dentro del movimiento nacional catalán por la izquierda clasista no fructificará, como ya dijimos. Esto traerá consigo para los andaluces, a través de sus sectores de vanguardia, un retroceso en la comprensión del problema catalán que nuevamente –a nivel de masas- se volverá cada vez más a identificar con la burguesía capitalista, escindiendo al movimiento popular binacional en un tema crucial.

Asimismo, el lugar central económico, político, vivencial, nacional, que tiene la emigración a Cataluña sobredotará, deformándola, la cuestión de la opresión de Andalucía por los capitalismos españoles, escorando en exceso la responsabilidad y el odio hacia lo catalán, presentado como agente máximo de la explotación.

Utilizado por sectores pequeño-burgueses en absurda carrera por encontrar burguesía nacionalista en la que basarse, el anticatalanismo –vergonzante manera de españolismo camuflada de “andalucidad” despuntada- se convertirá –para mal de Andalucía y de Cataluña- en la “conciencia nacional andaluza de los imbéciles”, parafraseando la frase de Bebel sobre el antisemitismo. El anticatalanismo sustituirá al que objetivamente debería ser centro ideológico de la reivindicación nacional proletaria andaluza: el antiespañolismo. El problema radicará en que el antiespañolismo sólo puede ser asumido desde una perspectiva revolucionaria y esto conlleva un cambio cualitativo en la conciencia política de las masas trabajadoras andaluzas y una modificación en la correlación de fuerzas dentro del movimiento obrero, pues el reformismo –tanto en Cataluña como en Andalucía- es vergonzosamente españolista.

Además, la izquierda catalana sensible ante el tema nacional desde una posición de clase, se quedará –como ya hemos apuntado- retrasada frente a la realidad. Entenderá la afirmación andaluza en Cataluña como una manera de lerrouxismo[8], no como una manifestación más de un proceso de construcción nacional de Andalucía complejo y multivariado. No atisbará que la única posibilidad de reenganchar con rigurosidad a los andaluces de Cataluña en la lucha de emancipación nacional catalana parte del reconocimiento nacional de la comunidad andaluza. Para ayudar a los catalanes, los andaluces han de ser más políticamente andaluces aún, por tanto menos o nada “españoles”. Esta es una cuestión política aún irresuelta.

Por supuesto que esto no conlleva la necesidad de organización y representación separada como mantuvo en su momento –con éxito, 60.000 votos- la demagogia andalucista de Rojas Marcos[9]. Los trabajadores andaluces en Cataluña –el 100% de la comunidad en la practica- han de organizarse según criterios de clase en organizaciones comunes con sus hermanos catalanes pero estas formaciones, para que tengan éxito en su vinculación de los andaluces -no como individuos aislados sino como comunidad-, han de reconocer públicamente su estatus binacional y ser avanzadas desde Cataluña en la lucha de Andalucía por su Soberanía Nacional. Así, la solidaridad será de doble vía, no unidireccional y el internacionalismo no formal sino real.

Así también las organizaciones catalanas que quieran destruir el anticatalanismo deberán desterrar el “absorcionismo”. Los andaluces son y serán andaluces, en su mayoría al menos, hasta que puedan retornar a su patria. Hay que admitirlo y sacar conclusiones de esta “voluntad de retorno” imposibilitada de consumarse por la situación de dependencia y explotación cuasicolonial de Andalucía, no por falta de ganas de los andaluces. Claro que todo esto –una vez asumido junto a todo lo anterior- no tiene por qué significar cejar en el esfuerzo por la integración practica temporal, desde la propia referencia nacional, en la nación catalana. Una vez asumida esta posición internacionalista se puede y se debe continuar en el esfuerzo de hacer participes a los andaluces en la defensa de la lengua catalana, en la reconstrucción nacional catalana; será la forma de demostrar esta nueva unificación popular pero siempre haciendo constar que no existe voluntad anexionista sino respeto y solidaridad mutuos.

La lucha contra el anticatalanismo en Andalucía, aunque no con el mismo grado que en el País Valenciano, forma parte del propio proceso de construcción como nación. Desterrar el anticatalanismo hasta su exterminación es un trabajo obligado en el combate por la liberación nacional de Andalucía. El enemigo popular ha de ser el enemigo real, no el que la ideología dominante nos quiere presentar para así abortar nuestro desarrollo político e ideológico y desviar nuestros dardos.

Andalucía tiene que ser catalanófila, españófoba y radicalmente antiburguesa si quiere ser Andalucía hasta sus ultimas consecuencias, tal y como le interesa a sus clases trabajadoras.

7     CONCLUSIONES

-El anticatalanismo, síntesis del retraso económico del resto del Estado y del chauvinismo contra un pueblo identificado con una clase, es la única expresión ideológica efectivamente “de masas” del españolismo, incapaz de movilizar en la practica a nadie por sus otras formulaciones (bandera roja y gualda, unidad, etc.).

-El anticatalanismo es plural. Existen varios tipos. En cada uno de ellos se vierten las características peculiares del país en que actúa. Anticatalanistas imperiales de calzón roto, burocráticos, paranoicos y deformadamente antiimperialistas se subsumen en la práctica en una manifestación objetivamente del todo reaccionaria.

-La lucha contra el anticatalanismo ha de ser permanente. La actitud ante él ha de ser agria, tanto como –por ejemplo- ante las manifestaciones del sexismo machista. Un chiste anticatalán nos debe poner tan en guardia como un chiste verde.

-El combate contra el anticatalanismo es una practica y profunda forma de ejercer el internacionalismo, de ser consecuentemente revolucionario/a solidario/a hacía Cataluña y realista ante la perspectiva emancipatoria de la propia nación y de la clase.

 

Javier Pulido

Andalucía, 1985

 

Digitalizado por ANDALUCIA LIBRE

5 de Febrero de 2005

————————————

ANDALUCIA LIBRE:

* Sitio: http://www.andalucialibre.tk

* Alta: andalucialibre-alta@eListas.net

* Baja: andalucialibre-baja@eListas.net

* Correo: redaccion@andalucialibre.tk

* Documentos: http://www.elistas.net/lista/andalucialibre/ficheros/

 

 

[1] Definimos al españolismo como la expresión supurada por el aparato de Estado burgués español y la oligarquía centralista, basado en la afirmación de una inexistente legitimación nacional-unitarista para su existencia y construido con el objeto de negar tanto la lucha de clases como la realidad multinacional del territorio ocupado por ese Estado y expoliado por esa clase, con la intención de mantener y reforzar su tiranía sobre las naciones oprimidas y el proletariado explotado.

[2] Entender la peculiaridad no como excepcionalidad en cuanto a diferencia sino como sinónimo de singularidad en cuanto a desarrollo y estructuras de Cataluña.

[3] La nación no es un pueblo diferenciado solamente. Nación es un pueblo políticamente consciente de sí mismo que reivindica el reconocimiento institucional de su existencia y por tanto la posesión de soberanía nacional para autoorganizarse. El proceso de construcción nacional necesita una legitimación ideológica y económica sólo realizable en el periodo capitalista (no antes) entre otras cosas porque sólo burguesía y proletariado –fundamentalmente- pueden encabezar con coherencia un proyecto nacional y estas clases se solidifican con la dominancia del modo de producción capitalista.

[4] Aquí, evidentemente, todavía está presente para Balmes la inicial importancia de la industria andaluza quebrada posteriormente, hacia 1855-1870.

[5] Los pactos y trajineos de Francesc Cambó, acusado de querer ser a la vez “Bismarck de España y Bolivar de Cataluña”, son su reflejo.

[6] Últimos estudios en trance de publicación van confirmando la hipótesis de que la pervivencia de población “precristiana” fue bastante mayor de la que la historiografía tradicional quería conceder. Ocurre esto tanto en el País Valenciano como en Andalucía, no así en Galicia-Noreste peninsular, en donde serológicamente la población es diferente, asemejándose más a Europa septrentional.

[7] Ademas de las comarcas originalmente aragonesas, la centralización tuvo a bien adjudicarle en pleno siglo XIX dos comarcas completas y absolutamente castellanas: Requena y Villena.

[8] NOTA DE ANDALUCIA LIBRE. Lerrouxismo, de Alejandro Lerroux, fundador y dirigente del Partido Republicano Radical. A principios del siglo XX se destacó como agitador político en Barcelona con un discurso incendiario demagógico y españolista que pretendía mantener a los trabajadores apartados del anarcosindicalismo y enfrentados a la demanda nacional catalana. Culminó su carrera política durante la II República española aliándose con la derecha semifascista y clerical que encarnaba la CEDA de Gil Robles.

Por extensión, en el debate político catalán se entiende como lerrouxismo los intentos de afirmación española en Cataluña intentando utilizar como soporte social a los inmigrantes originariamente castellano-parlantes, presentando torticeramente la reivindicación nacional catalana como algo exclusivo de ricos y privilegiados y sus exigencias de normalización lingüística del catalán como injustas, pese a la situación de privilegio y oficialidad de la que dispone la lengua castellana en Cataluña gracias al amparo del Estado español y la carencia de Soberanía Nacional que sufre Cataluña. (Febrero, 2005)

[9] NOTA DE ANDALUCIA LIBRE. El PSA-PA (ahora Partido Andalucista), entonces dirigido por Alejandro Rojas Marcos, se presentó en las primeras elecciones autonómicas al Parlamento catalán en 1980, obteniendo dos diputados. Posteriormente no pudo revalidar este éxito en los comicios sucesivos y renunció a concurrir. Un año antes, en las elecciones generales de 1979, el PSA-PA había ganado en Andalucía cinco escaños para el Parlamento español, máximo histórico hasta la fecha obtenido por esta corriente política.

Para valorar lo acontecido en Cataluña entonces en toda su dimensión política y sociológica hay que recordar que la izquierda socialista independentista catalana nunca ha conseguido representación parlamentaria en su Parlamento nacional. (Febrero, 2005)

Intervenció del Gral. Prim al Congrés el 1851

prim e

General Juan Prim

«Diario de sesiones del Congreso de los Diputados»,

27 de novembre de 1851, pàg. 1765 Ciento cuarenta y tres son los catalanes arcabuceados como perros, sin sentencia legal, sin formación de causa siquiera, sin haberles dado tiempo para despedirse de sus familias. (…) Pero también son muchos centenares los que juzgados por la misma legislación han sido conducidos, unos a Filipinas, otros a Islas Canarias, otros a provincias del interior. Cataluña pide que gobernéis con justicia, que gobernéis con seguridad, que no saquéis al pueblo más dinero que el que pueden dar buenamente según el estado de su riqueza, para que no veamos infelices labradores abandonar sus tierras, infelices artesanos cierran sus tiendas por no poder pagar lo que pedís. Los catalanes, ¿Son o no son españoles? Son nuestros colonos o son nuestros esclavos? Sepamos lo que son. Dad el lenitivo o la muerte, pero que cese la agonía. El horizonte amenaza grandes tempestades; es muy posible que antes de mucho se abra una lucha de gigantes; dos banderas flotaran por los aires; cada una tendrá sus partidarios, y para entonces es preciso que los catalanes sepa a cual de las dos habrán de prestar su brazo robusto. ¿Son los catalanes españoles? Pues devolvedles las garantías que les habéis arrebatado, garantías que son suyas, que tienen derecho a usar de ellas, porque las han conquistado con su sangre. Igualadlos a los otros españoles. Si no los queréis como españoles, levantad de ahí vuestros reales; dejadlos que para nada os necesitan. Pero, si siendo españoles los queréis esclavos; si queréis continuar la política de Felipe V, de ominosa memoria, sea en buena hora, y sea por completo: amarradles a la mesa la cuchilla como lo hizo aquel rey, encerradlos en un círculo de bronce; y si eso no es bastante, sea Catalunya talada y destruida y sembrada de sal como la ciudad maldita; porque así, y sólo así, doblegaréis nuestra cerviz; porque así, solamente así, venceréis nuestra altivez; así y solamente así domaréis nuestra fiereza.

Federalisme i regionalisme. (J)

Vull deixar clar, que entenc que el regionalisme es igual a autonomisme, amb un ampli ventall, des de la visió exclusivament folklòrica franquista (Coros y danzas de la Sección Femenina) fins a, la posició de CiU durant molts anys (amplies competències i pacte fiscal, fins que varen ensopegar amb una manifestació i van caure del cavall). Entre mig el PP i Ciutadans, més a prop no sé de quin extrem.

No fa gaire vaig llegir un article que igualava federalisme amb autonomisme, mantenia l’autor, que, en els dos casos es produïa una delegació de funcions per part de l’Estat, amb lo que el resultat final era el mateix. Evidentment, el federalisme quedava equiparat mes o menys amb la situació actual. Però no es cert.

En el regionalisme autonomista es produeix una cessió per part de l’Estat de competències, més o menys pactades amb les seves corresponents partides econòmiques. Son competències delegades de l’Estat al territori autònom.

El model federal no funciona igual. Un territori, lliure i sobirà, decideix associar- se lliurement amb altres territoris i decideix quines competències delega en el futur Estat Federal, per gestionar-les col·lectivament.

Qui delega es qui te el poder de recuperar el delegat. En el procés federalista hi ha un moment d’independència plena, punt de partida per a la construcció de la federació.

Aquí es on em boqueix-ho, amb qui ens federarem? ells volen ser independents? qui son ells? Andalusia, Euzkadi, Galicia, la Federació “Castellano-Leonesa”?.

Pot ser que el millor, és ser de moment independents i ja ho anirem veient.